Medlemmenes salgsutstilling Medlemmenes salgsutstilling

  07.02.2017 Kl.11:36
Åpningstidene er tirsdag - fredag kl. 12.00-16.00 og lørdag 11.00-15.00. Flere dager i uken vil de som sitter vakt demonstrere sin teknikk. Her kan en få råd og inspirasjon.

Flere dager i uken vil de som sitter vakt demonstrere sin teknikk. Her kan en få råd og inspirasjon.

Vi håper å få inn hva som demonstreres i Budstikkas «Hva Skjer», i hvert fall nettutgaven. I åpningstiden vil det sitte en person der med et håndarbeid og som kan fortelle om ulike håndarbeidsteknikker. Om du ønsker å få laget ting som ikke fins i utstillingen kan de gi deg et navn og telefonnummer til noen som kan.

Det fins utrolig mye kunnskap i laget som vi ønsker å videreføre slik at ingen teknikk skal dø ut. Vi skal være stolt av Norsk Husflid. Velkommen innom til inspirasjon, håndarbeidstreff, demonstrasjon, temakveld eller for å kjøpe noe i vår salgsutstillingen.
En utstilling som varierer fra måned til måned.